การพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม จัดทำข้อมูล และวิจัย

Category Archives: ข่าว

เหมาะสมหรือไม่ ? ตู้ขายถุงยางอนามัยในโรงเรียน

สพฐ.ค้าน ติดตั้ง ตู้ขายถุงยาง ในสถานศึกษา ชี้ ไม่เหมาะสม เสี่ยงสนับสนุนเด็ก แนะ กระทรวงสาธารณสุข หาวิธีรณรงค์ที่มีประโยชน์กว่านี้ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.58 หลังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น จัดตั้งตู้หยอดเหรียญซื้อถุงยางอนามัยในสถานศึกษา ทั้งกลุ่มอาชีวะศึกษาโดยให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับไปดูแล โดยจะเริ่มในสถานศึกษาที่มีความพร้อมก่อน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยว่า ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะถือเป็นดาบ2คม และไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งตู้ถุงยางในโรงเรียนเด็ดขาด หากสธ.ทำเรื่องขอติดตั้งตู้ถุงยางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อ่านต่อ http://www.coronalux.net/?p=758 ระบุ ที่ผ่านมายังไม่มีโรงเรียนใดทำเรื่องที่จะขอติดตั้งตู้ถุงยางในสถานศึกษา ดังนั้น สธ.ควรรณรงค์ด้วยวิธีอื่นที่มีประโยชน์กว่านี้ หรือนำไปติดตั้งที่อื่นที่มีความเหมาะสมที่ไม่ใช่ในสถานศึกษา ทั้งนี้ เห็นว่า การติดตั้งตู้ถุงยางส่วนใหญ่ จะอยู่ในห้องน้ำสาธารณะหรือสถานบันเทิงมากกว่า อีกทั้งถุงยางมีขายตามร้านสะดวกซื้อแทบทุกแห่ง จึงไม่จำเป็นต้องสนับสนุนในเรื่องแบบนี เพราะจะเพิ่มความสนใจให้เยาวชนสใจเสี่ยงให้เยาวเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   ที่มา: MThai news