การพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม จัดทำข้อมูล และวิจัย

Category Archives: PDF Signing

PDF Signing มีโครงสร้างพื้นฐานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบเอกสารแบบพกพาเป็นเอกสารที่ปลอดภัย ให้ผู้ใช้เข้ารหัสเนื้อหาของไฟล์ด้วยคุณลักษณะด้านความปลอดภัย การใช้ลายเซ็นดิจิทัลเพื่อปกป้องเนื้อหาของ Portable Document Format เป็นหนึ่งในโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Adobe Acrobat มีโครงสร้างพื้นฐานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ PDF Signing ความสำคัญของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้คือบุคคล PDF Signing สามารถใช้ลายเซ็นเหล่านี้เพื่อปกป้องเนื้อหาของไฟล์ จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกขัดขวางปัจจุบันเอกสารส่วนใหญ่ถูกแปลงจากเอกสาร PDF Signing เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Portable Document Format เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ปลอดภัยที่สุด อย่างไรก็ตาม เอกสารกระดาษยังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ พวกเขามีบทบาทสำคัญในคดีทางกฎหมาย PDF Signing หรือเรื่องการเงินและในสถานการณ์อื่นๆ เอกสารกระดาษใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการสื่อสารในสำนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงนาม ให้สร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ลายเซ็นดิจิทัลเหล่านี้มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมเสมือน หลายคนชอบแปลงข้อมูลจากแบบฟอร์มกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์เช่นนี้ PDF Signing ได้รับความนิยมและใช้ลายเซ็นดิจิทัลเพื่อปกป้องเนื้อหา ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ PDF Signing เป็นมากกว่าการแนบภาพลายเซ็นลงในไฟล์มันทำงานอย่างไรคุณสามารถรวมลายเซ็นดิจิทัลในเอกสาร PDF ในลักษณะที่ง่ายและสะดวก เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงนาม ให้สร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้แบบฟอร์มเฉพาะ บุคคลสามารถติดต่อผู้ใช้ แบบฟอร์มด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สร้างขึ้น ผู้ใช้แบบฟอร์มจะกรอกไฟล์ Portable Document Format […]